fbpx

11 condiții pentru îndeplinirea în mod individual a obiectivelor anuale de valorificare

Georgiana Voinea > Ambalaje > 11 condiții pentru îndeplinirea în mod individual a obiectivelor anuale de valorificare

În continuarea articolului în care am vorbit despre Modificări privind îndeplinirea în mod individual a obiectivelor anuale de valorificare (recomand să-l citeşti înaintea articolului de mai jos) am revenit şi cu condițiile pe care trebuie să le îndeplinesti dacă dorești să valorifici în mod individual deșeurile de ambalaje. Nu uita! Poți valorifica în contul obiectivului anual doar deșeurile propriilor ambalaje!

În cele ce urmează, voi prezenta în detaliu condițiile amintite cu precizarea că fiecare dintre acestea va fi însoțită de o observație referitoare la elementele de noutate aduse de cele mai recente modificări legislative:

1.   Întocmirea situațiilor lunare pe fiecare tip de material și pentru fiecare categorie de deșeuri de ambalaje valorificate în scopul îndeplinirii obiectivelor (în baza documentelor financiar- contabile şi a documentelor justificative):

●    cantităţile de deşeuri de ambalaje rezultate din ambalajele primare reutilizabile;

●    cantităţile de deşeuri de ambalaje rezultate din ambalajele primare pentru care aplică un sistem de returnare a ambalajelor proprii folosite;

●    cantităţile de deşeuri de ambalaje rezultate din ambalajele secundare şi ambalajele pentru transport pentru care aplică un sistem de preluare de la distribuitorii produselor lor;

●    cantităţile de deşeuri de ambalaje primare, secundare şi pentru transport rezultate din ambalajele produselor importate/ achiziţionate intracomunitar pentru utilizare sau consum propriu;

●    cantităţile de deşeuri de ambalaje din lemn, încredinţate persoanelor fizice drept combustibil alternativ la lemnele pentru foc;

Se modifică cerința, situațiile lunare fiind solicitate pe tipuri de material și pe categorii de deșeuri de ambalaje valorificate în scopul obiectivelor.

2.   Deşeurile de ambalaje generate din activitatea proprie, inclusiv cele returnate de la beneficiari, trebuie să fie înregistrate în evidenţele contabile în conturi de stocuri distincte la o valoare justă;

Se menține cerința.

3.   Întocmirea evidenţei gestiunii deşeurilor de ambalaje în conformitate cu prevederile Deciziei 2000/532/CE de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase;

Se menține cerința.

4.   Cantităţile de deşeuri de ambalaje trebuie să facă obiectul unei prestări de servicii de valorificare/ reciclare, în care prestatorul este operatorul economic care desfăşoară activităţi de colectare şi/ sau valorificare a deşeurilor de ambalaje, iar beneficiarul este producătorul.

Nu se mai face mențiunea referitoare la semnarea contractelor de prestări de servicii doar cu colectori/ valorificatori care dețin autorizații de mediu.

5.   Facturarea serviciilor de valorificare/reciclare în baza documentelor care dovedesc valorificarea/reciclarea respectivelor deșeuri de ambalaje;

 Se menține cerința.

6.   Cantitatea de deşeuri de ambalaje încredinţate spre valorificare prin reciclare se consideră ca fiind greutatea deşeurilor de ambalaje care intră în operaţia de reciclare în care acestea sunt reprelucrate în produse, materiale sau substanţe.

Nu se specifică clar care este documentul acceptat de către AFM care dovedește intrarea deșeurilor în operația de reciclare. Este necesară obținerea de la valorificatorul/ reciclatorul final a unei dovezi de reciclare (poate fi o declarație sau certificat privind realizarea efectivă a reciclării).

7.   Este obligatoriu ca pe toate documentele care însotesc deșeurile de ambalaje predate (factura fiscală, aviz de expediție, procese verbale, anexe 3, etc.) să fie înscrise următoarele:

●    mențiunea referitoare la trasabilitate “încredințarea se realizează în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare/reciclare”;

●    datele de identificare ale operatorului economic responsabil pentru care se îndeplinesc obiectivele anuale de valorificare /reciclare.

Se menține cerința.

8.   În cazul tranzacțiilor intraunionale sau extraunionale/exporturi sunt necesare următoarele:

●    documentul care atestă calitatea de reciclator a destinatarului final pentru cantitățile de deșeuri de ambalaje încredințate;

●    confirmarea de primire de către valorificatorul din ţara de destinaţie;

●    dovada că operațiunile de valorificare/reciclare s-au desfășurat în condiții  prevăzute prin legislația comunitară în domeniu.

Se menține cerința.

9.   Operația de valorificare a deșeurilor de ambalaje încredințate se evaluează ca fiind operaţie de reciclare potrivit Diagramei privind procesul de valorificare a deşeurilor. Un deşeu se consideră ca fiind reciclat în momentul în care acesta şi-a încetat statutul de deşeu, potrivit Legii nr. 211/2011.

Se menține cerința, cu excepția mențiunii privind obligația deținerii autorizației de mediu.

10. Dovada trasabilităţii deşeurilor de ambalaje de la operatorul cu care a încheiat contractul de prestări servicii până la operatorul economic valorificator: formulare de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase înseriate și numerotate (anexa 3), factura fiscală prestări servicii valorificare, aviz de expediție a mărfii, CMR , informații care însoțesc transferurile de deșeuri (anexa VII), dovada valorificării finale.

Se menține cerința cu privire la asigurarea trasabilității.

11. Întocmirea și transmiterea declarației lunare către AFM până la data de 25 a lunii curente pentru luna precedentă. Se vor declara cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională, totale și pe fiecare tip de material, precum și cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate prin reciclare, prin alte forme de valorificare sau prin incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie (inclusiv informaţii cu privire la operatorii economici care au efectuat operaţiunea de reciclare sau valorificare: CUI, număr contract, număr factura prestări servicii).

Se menține cerința.

În cazul în care pe parcursul controlului efectuat de către inspectorii AFM se constată neîndeplinirea uneia sau mai multor condiții dintre cele menționate, se consideră că respectivele deșeuri de ambalaje nu au fost valorificate în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale.

Într-o astfel de situație, operatorul economic responsabil va trebui să plătească penalitatea de 2 lei/ kg pentru diferența dintre cantităţile corespunzătoare obiectivelor anuale de valorificare și cantitățile efectiv valorificate, la care se adaugă penalități și accesorii.

În cazul în care ai nevoie de ajutor în interpretarea și aplicarea noutăților legislative, te invit să mă contactezi!

Georgiana Voinea

De 7 ani Expert în Servicii de Mediu și Managementul Deșeurilor, cu peste 200 de clienți mulțumiți, pentru care am avut 100% rată de succes în evitarea amenzilor și în obținerea de autorizații, avize și acorduri de mediu în timp record.

Te pot ajuta și pe tine cu îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în legislație: întocmire gestiune deșeuri periculoase/ nepericuloase, întocmire gestiune ambalaje puse pe piața națională, întocmire gestiune substanțe periculoase, monitorizări ale factorilor de mediu, raportări semestriale și/sau anuale, așa că te invit să vezi lista mea completă de servicii aici sau să mă contactezi prin click aici!

Sursa photo: stock.adobe.com

Please follow and like us:

4 Comments

 1. Ingrid Mirea

  Bună ziua!
  Am următoarea situați, în cursul anului am livrat deșeuri de ambalaje otel la un combinat, deșeuri pe care le-am dat cu sarcina, adică pe toate documentele de livrare s-a trecut textul privind trasabilitatea a estora, toate documentele de livrare au fost stampilate la recepție de combinat.
  Problema a apărut când OTR-ul a solicitat confirmarea acestor cantități Combinatul respectiv nu a confirmat, pe motiv ca, contractul de vânzare cumpărare era pe deșeuri metal E1 (în care pot fi livrate și deșeuri de ambalaje) și ca ei nu au achiziționat pe cod de deșeuri de ambalaje.
  Îmi poate refuza OTR-ul bonificație pentru aceste ambalaje?
  Mulțumesc!

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,
   Va multumesc pentru mesaj.
   Pentru ca deseurile sa fie folosite in scopul indeplinirii obiectivelor anuale de valorificare catre Fondul pentru Mediu, este necesar (printre altele) ca acestea sa fie incadrate corect si predate ca deseuri de ambalaje (cod 15).
   Acest aspect trebuie stipulat foarte clar in contractele de vanzare- cumparare deseuri si de prestari servicii valorificare, precum si in toate celelalte documente care dovedesc trasabilitatea.
   Dumneavoastra mentionati ca acel valorificator (combinat) nu recunoaste achizitia de deseuri de ambalaje – in acest caz, trebuie sa verificati ce s-a specificat pe documentele de transport, precum si pe cele de receptie.
   Atat timp cat nu exista trasabilitate completa (inclusiv documente care dovedesc valorificarea respectivelor deșeuri de ambalaje), OTR-ul (actual OIREP) este indreptatit sa refuze acordarea bonificatiei.

   Numai bine,
   Georgiana

   Reply
 2. Chifu Artur

  Buna ziua,
  in cazul reciclarii deseurilor de ambalaje ce inseamna si cum se poate face „cantitatea de deseu de ambalaj valorificata in mod individual, prin alta operatiune de valorificare decat reciclarea” ? Avem 2 contracte de reciclare carton si folie cu 2 firme care sunt reciclatori finali dar in luna martie 2021 nu am mai livrat catre acestia ci am apelat la un colector care a ridicat aceste deseuri si le-a vandut/reciclat tot la un colector dar care avea posibilitatea de balotare. Ce voi insera eu in Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu si cum ma ajuta/dezavantajeaza aceasta colectare la indeplinirea obiectivelor anuale la sfarsitul anului 2021 ?

  Reply
  1. Georgiana

   Buna ziua,

   Pentru a indeplini in mod individual obiectivele anuale de valorificare pentru ambalajele introduse pe teritoriul national (obiective stabilite in Legea 249/2015) este necesar sa aveti contract de vanzare-cumparare si contract de prestari servicii de valorificare cu un operator economic autorizat dinb punct de vedere al mediului pentru activitati de colectare/valorificare.

   Prin urmare, relatia comerciala cu acest colector catre care ati predat deseurile de ambalaje in luna martie in scopul indeplinirii obiectivelor catre Fondul de mediu, se deruleaza in baza acestor 2 contracte (mentionate mai sus).

   Ca sa puteti declara acele cantitati la AFM ca fiind valorificate in mod individual trebuie sa aveti asigurata trasabilitatea pana la reciclatorul/valorificatorul final, nu cel intermediar. Operatiunea de balotare este o operatiune intermediara (nu este o operatiune de reciclare finala- R3).

   In concluzie, fara dovada valorificarii (prin reciclare sau alte metode) efective a acestor cantitati (factura de prestari servicii valorificare + certificat de valorificare finala) nu veti putea stinge obiectivele cu aceste cantitati.

   Numai bine,
   Georgiana

   Reply

Lasa un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Articole populare