Cauți un specialist în managementul deșeurilor? Tocmai l-ai gasit 🙂

Legislația în domeniul gestionării deșeurilor este foarte complexă și necesită cunoștințe specifice în domeniu.

Indiferent că ești producător/ importator de produse ambalate sau că ești doar un simplu generator de deșeuri, trebuie să știi că ai obligația de a gestiona corespunzător deşeurile.

Top 5 BENEFICII obținute din colaborarea noastră:

Evitarea amenzilor
(7 ani de activitate, peste 200 de companii deservite, zero amenzi);

Optimizarea costurilor
(economisirea majora se face prin reducerea costurilor de personal- salariu, taxe, instruiri, cursuri, reducerea costurilor cu eliminarea deseurilor, etc.);

Un partener de nădejde care te ajută cu rezolvarea rapidă a problemelor apărute;

Economie de timp și focus pe consolidarea și dezvoltarea afacerii tale;

Liniștea dobandită știind că afacerea ta îndeplinește cerințele legale.

Dacă ești GENERATOR de DEȘEURI te pot ajuta cu îndeplinirea tuturor obligațiilor legale:

 • codificarea fiecărui tip de deșeu identificat;
 • stabilirea și dimensionarea infrastructurii necesare pentru colectarea selectivă și stocarea temporară a deșeurilor generate;
 • amenajarea corespunzătoare a zonei de colectare și stocarea temporară a deșeurilor;
 • etichetarea tuturor recipientelor cu denumirea și codul deșeului;
 • identificarea colectorilor autorizați și încheierea contractelor de colectare a deșeurilor generate (cu respectarea principiului proximității);
 • colectarea selectivă a tuturor deșeurilor generate în vederea predării către colectorii cu care s-au încheiat contracte;
 • programarea colectării pentru deșeurile colectate;
 • întocmirea documentelor de transport pentru fiecare predare de deșeuri, în funcție de caracterul deșeurilor;
 • întocmirea evidenței lunare a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu generat, pe bază documentelor de transport ;
 • identificarea tuturor substanțelor/preparatelor periculoase gestionate de companie și înregistrarea acestora la Inspectoratul Teritorial de Muncă;
 • întocmirea gestiunii lunare a substanțelor/preparatelor periculoase și a ambalajelor acestora;
 • monitorizarea factorilor de mediu apă, aer, sol prin efectuarea măsurătorilor cu frecvență lunară/ semestriala/ anuală-după caz;
 • monitorizarea implementării măsurilor stabilite și a îndeplinirii obiectivelor stabilite în Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri;
 • întocmirea bilanțului anual al solvenților (pentru activitățile în care se utilizează solvenți;
 • întocmirea Planului privind prevenirea și combaterea poluărilor accidentale;
 • instruirea angajaților în vederea colectării selective a deșeurilor;
 • întocmirea și transmiterea raportărilor lunare/ trimestriale/ semestriale/ anuale către autoritățile de mediu competente;

Dacă ești PRODUCĂTOR și/sau IMPORTATOR, poți apela la mine pentru:

 • identificarea obligațiilor către Fondul de mediu pentru ambalajele/ uleiurile/ anvelopele/ echipamentele electrice și electronice/ bateriile/ substanțele periculoase pentru mediu puse pe piață națională, emisii din surse staționare, etc.;
 • consultanță privind îndeplinirea obligațiilor identificate către Fondul de mediu;
 • întocmirea declarațiilor lunare privind obligațiile către Administrația Fondului de Mediu;
 • efectuarea demersurilor pentru înregistrarea la Agenția Națională de Protecția Mediului în vederea obținerii licenței pentru introducerea pe teritoriul național (din producție proprie/achiziție intracomunitara/ import) de:
 • echipamente electrice și electronice;
 • baterii și acumulatori (inclusiv cei încorporați în echipamente);
 • gestiunea ambalajelor puse pe piața națională;
 • gestiunea uleiurilor din producție proprie/achiziție intracomunitară/import, a uleiurilor proaspete consumate, precum și a uleiurilor uzate generate/ colectate/ valorificate/ eliminate;
 • gestiunea bateriilor și acumulatorilor din producție proprie/achiziție intracomunitara/ import;
 • gestiunea echipamentelor electrice și electronice din producție proprie/achiziție intracomunitara/ import;
 • gestiunea anvelopelor noi și/sau uzate destinate reutilizarii din producție proprie/ achiziție intracomunitara/ import;
 • identificarea soluțiilor optime din punct de vedere financiar în vederea îndeplinirii obiectivelor de valorificare și/sau de colectare și tratare a deșeurilor (deșeuri de ambalaje, DEEE, DBA, uleiuri uzate, deșeuri anvelope, etc.);
 • intermedierea încheierii contractelor de preluare a responsabilității pentru ambalajele/ uleiurile/ anvelopele/ echipamentele electrice și electronice/ bateriile/ substanțele periculoase pentru mediu puse pe piață națională;
 • întocmirea și transmiterea raportărilor lunare/ trimestriale/ semestriale/ anuale către autoritățile de mediu competente.

Așa cum spuneam, domeniul gestiunii deșeurilor implică activități complexe și competențe speciale. De aceea, indiferent de specificul firmei și de mărimea acesteia, este indicat ca managementul deșeurilor să fie efectuat de către un specialist, cu experiența și expertiza necesară.

Ai nevoie de ajutorul meu?