fbpx

Termeni si conditii de utilizare

www.georgianavoinea.ro

Va recomandam sa cititi acest document cu atentie!

  1. Descriere site si societate

Societatea GEOFFAN EXPERT CONSULT SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Veteranilor nr.18, Sector 6, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11359/2012, CUI RO30743597 (denumita in continuare “Societatea”/„Geoffan”) ofera urmatoarele servicii de mediu si managementul deseurilor: obtinere autorizatii, avize si acorduri de mediu, managementul deseurilor, raportari si consultanta in probleme de mediu, prin intermediul website-ului www.georgianavoinea.ro.

Site-ul poate fi accesat in mod gratuit de catre orice persoana care a implinit varsta de minim 16 ani si care este interesata de produsele/serviciile pe care le ofera Societatea noastra pe teritoriul Romaniei, asa cum acestea sunt identificate in cadrul sectiunii „Serviciile mele”.

Site-ul reprezinta un instrument de prezentare a serviciilor/produselor oferite de catre Geoffan, prin accesarea acestuia vizitatorii avand si posibilitatea de a realiza comenzi online in unele cazuri, respectiv pentru a achizitiona Ghidul privind gestionarea deseurilor precum si in cazul in care o persoana doreste inscrierea la workshop-urile/cursurile/seminariile sustinute de catre Societate.

Pentru orice alte servicii/produse care pot fi implementate, in timp, prin intermediul site-ului, vor fi valabile aceleasi conditii stipulate in prezentul document, in afara de cazul in care noile servicii presupun formularea unor conditii distincte de utilizare.

Geoffan nu isi asuma raspunderea pentru eventuale erori de afisare aparute pe site, precum nici pentru elemente de grafica afisate pe site ce se dovedesc a fi eronate sau nu pot fi vizualizate, precum nu isi asuma responsabilitatea in ceea ce priveste buna functionarea a surselor externe de continut catre care se fac trimiteri in materialele prezentate pe site, nefiind in nici un fel implicata in gestionarea acestora.

  1. Continutul site-ului

Geoffan defineste prin „continut” toate informatiile afisate pe site sub forma de text, date, software, fisiere audio sau video, imagini statice sau in miscare.

Simpla accesare/utilizare a site-ului nu creaza obligatii contractuale intre dumneavoastra si Societatea noastra.

Continul site-ului nu poate fi preluat, difuzat, vandut sau revandut decat cu acordul scris al Societati. Continutul trimis de catre vizitatorii site-ului pentru a putea fi publicat intra sub aceleasi restrictii ale drepturilor de proprietate.

Geoffan isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment continutul site-ului fara acordul prealabil al vizitatorilor si fara a ii notifica pe acestia din urma in prealabil. Societatea nu isi asuma raspunderea pentru suspendarea sau intreruperea functionarii site-ului.

Utilizatorii care viziteaza site-ul nostru pot face comentarii la adresa acestuia si a serviciilor pe care la ofera, care pot fi publicate pe site dupa o aprobare prealabila. Geoffan isi rezerva dreptul de a nu publica pe site comentarii cu continut ilegal, obscen, amenintator, defaimator, care tulbura in vreun fel viata privata a altor persoane, incalca drepturile de proprietate intelectuala, contin virusi, texte vizand diverse campanii de promovare, scrisori in lant, mail-uri in masa sau orice alta forma de spam.

  1. Drepturile de proprietate intelectuala

Intreg continutul site-ului este proprietatea exclusiva a societatii GEOFFAN EXPERT CONSULT SRL precum si drepturile de autor asupra textelor/textelor de publicate ce ne apartin in totalitate.

Comunicarile oricaror informatii sau date sub forma de mesaj, text, imagine, fisier audio si/sau video sau orice alt tip de material, indiferent de modalitatea de publicare sau transmitere a acestora (public sau individual), de catre orice persoana fizica sau juridica, alta decat Geofffan se realizeaza pe raspunderea exclusiva a persoanei care este sursa acestor materiale, Societatea noastra nefiind in nici un fel raspunzator de continutul sau modalitatea de publicare a acestor comunicari.

Societatea utilizeaza marcile inregistrate in calitate de titular. Folosirea sau imitarea marcilor inregistrate, de catre orice vizitator al site-ului, fara autorizarea prealabila a Societatii, chiar daca se indica originea reala a produselor/serviciilor sau daca se adauga mentiuni ca „gen, tip” si alte asemenea, este strict interzisa.

Vizitatorilor acestui site le este in mod expres interzis sa foloseasca atat site-ul cat si produsele/serviciile puse la dispozitie prin intermediul acestuia, in scopul incarcarii, descarcarii, publicarii sau transmiterii oricaror informatii al caror continut este ilegal sau contrar bunelor moravuri si ordinii publice (de exemplu: este defaimator, ofensator, abuziv, vulgar, afecteaza dreptul la intimitate al altor persoane, indeamna la violenta sau la ura rasiala, etnica ori are un caracter intimidant).

Geoffan isi rezerva dreptul de a modifica sau de a adauga noi reguli si restrictii in ceea ce priveste continutul site-ului, in orice moment.

  1. Accesarea site-ului

In cazul nerespectarii de catre vizitatori a modului legal de utilizare a site-ului, Geoffan nu isi asuma nicio responsabilitate fata de consecintele care ar putea aparea. In cazul furnizarii de informatii care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete prin intermediul formularului de contact ce se regaseste in sectiunea „Contacteaza-ma”, Geoffan isi rezerva dreptul de a refuza toate incercarile curente sau viitoare de folosire a serviciilor site-ului. Utilizarea site-ului de catre vizitatori se realizeaza pe propria raspundere a acestora.

Orice observatie privitoare la incalcarea regulilor de utilizare a site-ului poate fi semnalata printr-un mesaj trimis prin utilizarea sectiunii „Contacteaza-ma”.

Geoffan va furniza un raspuns, atunci cand este cazul, in maxim 30 de zile lucratoare. In situatia in care mesajul nu este primit din cauza unei defectiuni tehnice, vizitatorul este rugat sa revina cu un nou mesaj, avand acelasi continut.

Site-ul poate contine link-uri catre alte site-uri aflate in proprietatea sau operate de alte parti decat Geoffan. Astfel de link-uri va sunt furnizate pentru a le folosi numai daca veti dori aceasta, Societatea nu controleaza si nu este raspunzatoare pentru continutul si conditiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, confidentialitate sau securitate si de functionalitate aferente acestor site-uri.

Considerand faptul ca Geoffan a intreprins eforturi considerabile pentru a include informatii si link-uri exacte si de ultima ora, astfel de informatii si link-uri din acest website va sunt oferite „asa cum sunt si asa cum sunt disponibile„.

  1. Limitarea dreptului de accesare a site-ului

Geoffan isi rezerva dreptul de a limita accesul oricarui vizitator la site (spre exemplu, fara ca urmatoarea enumerare sa aiba insa caracter limitativ, in situatia in care constata incalcarea de catre vizitatori a termenilor si conditiilor de utilizare a site-ului, in situatia in care apar probleme de natura tehnica sau de securitate etc.). De asemenea, putem restrictiona dreptul vizitatorilor site-ului in cazul in care continutul formularului de contact completat de catre acestia este ilegal, defaimator, ofensator, amenintator, abuziv, vulgar, obscen, afecteaza intimitatea altei persoane, indeamna la ura rasiala, etnica sau este in alt mod ofensator, intimidant.

  1. Publicitate si promotii

Societatea poate desfasura in orice moment campanii de publicitate si/sau promotii in orice sectiune din site. Campaniile si promotiile derulate de catre Societatea noastra nu necesita acordul vizitatorilor site-ului. Prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul campaniilor de publicitate si/sau promotiilor organizate de Geoffan se va efectua in conformitate cu regulile privind prelucrarea datelor personale inserate in regulamentul fiecarei campanii/promotii, aceasta neputand fi extinsa la alte scopuri in afara celora asupra carora persoanele vizate (participantii) au fost informate.

De asemenea, prelucrarea datelor cu caracter personal se va reliza in conformitate cu dispozitiile Politicii de confidentialitate ce poate fi lecturata prin accesarea link-ului: https://georgianavoinea.ro/confidentialitate/.

  1. Achizitionarea de produse/servicii prin intermediul site-ului
  1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in calitate de client al Geoffan, se realizeaza in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia datelor cu caracter personal aplicabile. Pentru o informare completa asupra activitatii de prelucrare a datelor cu caracter personal realizata de Geoffan, in calitate de operator de date, va invitam sa consultati sectiunea „Politica de confidentialitate”.

Geoffan se obliga la respectarea principiilor prevazute de legislatia aplicabila protectiei datelor cu caracter personal. In sensul prezentului contract, datele care fac obiectul prelucrarii se pot referi la: nume si prenume, adresa de e-mail, adresa de domiciliu/livrare si numarul de telefon.

Prelucrarea nu poate fi extinsa la alte scopuri, cu exceptia cazului in care partile convin in mod expres sau exista o obligatie legala care da dreptul oricarei parti sa prelucreze datele.

Geoffan se obliga sa preintampine incidente precum distrugerea, folosirea inadecvata, accesul neautorizat, dezvaluirea sau alterarea datelor cu caracter personal.

Geoffan se obliga sa inceteze prelucrarea datelor, in conformitate cu prevederile din Politica de Confidentialitate, cu exceptia cazurilor in care exista o obligatie legala care impune prelucrarea in continuare a datelor sau exercitarea unor drepturi in instanta si/sau in fata autoritatilor publice cu atributii de control.

Mai multe detalii se gasesc in prin accesarea link-ului https://georgianavoinea.ro/confidentialitate/.

  1. Forta majora si cazul fortuit

Exceptand cazurile in care nu au prevazut in mod expres altfel, niciuna din partile unui contract incheiat, care este inca in derulare, nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial, a oricareia din obligatiile care ii incumba in baza contractului, daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata de un eveniment de forta majora. Partea sau reprezentantul legal al partii care invoca evenimentul mai sus mentionat este obligata/obligat sa aduca la cunostinta celeilalte, imediat si in mod complet, producerea acestuia si sa ia orice masuri care-i stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment.

Partea sau reprezentantul legal al partii care invoca evenimentul mai sus mentionat este exonerata /exonerat de la aceasta obligatie numai in cazul in care evenimentul o/il impiedica sa o duca la bun sfarsit.

Daca in termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a acestui contract fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

Partea care invoca evenimentul de forta majora trebuie sa faca dovada imposibilitatii executarii obligatiilor in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

  1. Dispozitii finale

Geoffan Expert Consult SRL isi rezerva dreptul de a putea efectua orice modificari ale acestor prevederi, precum si orice modificari ale site-ului/structurii acestuia/serviciului precum si orice continut fara notificare prealabila a utilizatorilor/clientilor.

In limita prevederilor Termenilor si Conditiilor, Geoffan nu va putea fi facuta responsabila pentru eventualele erori aparute pe site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificari, setari etc, care nu sunt realizate de catre administratorul site-ului.

Societatea noastra isi rezerva dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natura si/sau legaturi pe oricare pagina a site-ului, cu respectarea legislatiei in vigoare.