fbpx

Declinarea responsabilității (Disclaimer Legal)

Informațiile din prezentul website reprezintă opinia autorului exprimată la data publicării conținutului respectiv (pagină, articol, știre, etc.) și au scop strict informativ, caracter general și nu au valoare de consultanță specializată. Nu există vreo reprezentare sau garanție de orice natură, expresă sau implicită, în ceea ce privește deplinătatea și acuratețea informațiilor la data publicării sau actualitatea lor după data publicării. Informațiile nu reprezintă și nu se pot substitui opiniei oficiale a vreunei autorități sau instanțe competente.

Toate articolele reprezintă opinia expertului pe baza informațiilor pe care le deține la data publicării acestora. Pentru a menține informațiile cât mai actuale, schimbările de conținut, design, specificații, vizualuri sau orice alte informații de pe acest site pot fi modificate în orice moment fără un anunț prealabil.

Utilizarea informațiilor din prezentul website se face pe propria răspundere a utilizatorilor, autorul nefiind în niciun fel responsabil pentru orice consecință negativă sau daună rezultate, în mod direct sau indirect, din utilizarea oricăror informații din cele prezentate.

Toate drepturile sunt rezervate. Nicio parte din acest website nu poate fi utilizată, reprodusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă și prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, înregistrare audio sau video, fără permisiunea în scris din partea autorului.

Utilizatorii nu vor accesa website-ul pentru a transmite şi/sau distruge materialul: violând legile în vigoare; încălcând dreptul de autor, de marcă sau dreptul de proprietate intelectuală. Nu sunt permise:

  • ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate, sau încercarea de a realiza oricare din acestea;
  • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site.

Violarea oricărei dintre regulile de mai sus atrage după sine răspunderea civilă sau penală.

Ne rezervăm dreptul de a schimba în orice moment conţinutul şi condiţiile de folosire a website-ului. Noile condiţii devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscrierea sau accesarea acestui website şi nu au caracter retroactiv.

Folosirea acestui website se face sub imperiul acestor reguli şi în termenii şi condiţiile pe care utilizatorul îi acceptă implicit prin contactarea şi folosirea website-ului.

*  Acest website nu face parte din website-ul Facebook sau Facebook Inc. În plus, acest website NU este aprobat de Facebook în niciun fel. FACEBOOK este o marcă comercială a FACEBOOK Inc.