fbpx

Ce obligații au firmele și care sunt documentele solicitate cel mai frecvent în controalele efectuate de Garda de Mediu.

Georgiana Voinea > Articolele mele > Ce obligații au firmele și care sunt documentele solicitate cel mai frecvent în controalele efectuate de Garda de Mediu.

Ce obligații au firmele și care sunt documentele solicitate cel mai frecvent în controalele efectuate de Garda de Mediu.

Desfășurarea unei activități economice implică o serie de obligații în ceea ce privește protecția mediului (sau dpdv al protecției mediului).

Complexitatea acestora depinde de natura, amploarea și sectorul în care se desfășoară activitățile. Astfel, dacă în cazul unei activități de birou sau de comerț (cu produse care nu au un regim special) cerințele sunt relativ simple, în cazul activităților industriale lucrurile se complică.

Din experiența acumulată în peste 6 ani de activitate în domeniul reglementărilor de mediu, vă împărtășesc în cele ce urmează, aspectele verificate cel mai adesea de către organele de control abilitate:

·        existența actelor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului (Autorizația de Mediu, Acordul de Mediu);

·        existența Notificării / Autorizației de Gospodărire ( pentru lucrările care se construiesc pe ape sau au legătură cu apele, cât și pentru activitățile social-economice, cu efecte potențial negative asupra componenței hidraulice a mediului. Ex.: în cazul în care alimentarea cu apă este din subteran);

·        îndeplinirea obligațiilor stabilite în actele de reglementare;

·        îndeplinirea măsurilor prevăzute la controalele anterioare în termenul stabilit;

·        actele de proveniență a spațiului;

·        contractele de furnizare a utilităților ( în special pentru apă și canalizare);

·        acordul de preluare a apelor uzate (în baza căruia se permite evacuarea în rețeaua de canalizare publică a apelor uzate menajere și/sau industriale evacuate, și se emite pentru utilizatorii care dețin Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare sau drept de folosință dat de titularul de contract);

·        monitorizarea factorilor de mediu cu frecvența stabilită în actele de reglementare ( monitorizarea emisiilor de poluanți în atmosferă, monitorizarea indicatorilor de calitate a apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare, etc.);

·        modul de gestiune a deșeurilor nepericuloase și periculoase: identificarea și codificarea corectă a tuturor deșeurilor generate din activitate, respectarea colectării selective a deșeurilor în recipiente etichetate, stocarea temporară în condiții corespunzătoare și existența evidenței gestiunii lunare a deșeurilor;

·         contractele de colectare a deșeurilor încheiate cu colectori autorizați, pentru toate tipurile de deșeuri generate;

·        documentele de transport care dovedesc predarea deșeurilor specifice activității desfășurate (bonuri de prestație pentru deșeurile menajere, Anexa 3 din HG 1061/2008 pentru deșeurile nepericuloase, Anexa 2 din HG 1061/2008 pentru deșeurile periculoase care nu au depășit 1 tonă/ an și Anexa 1 + Anexa 2 pentru deșeurile periculoase care au depășit o tonă pe an);

·        evidența substanțelor/amestecurilor periculoase gestionate (actualizată la zi);

·        respectarea condițiilor de depozitare a substanțelor/amestecurilor periculoase;

·        notificarea Inspectoratului Teritorial de Muncă cu privire la substanțele/amestecurile periculoase gestionate;

·        declarațiile lunare privind obligațiile către Administrația Fondului de Mediu. De exemplu, pentru ambalajele/ uleiurile/ anvelopele/ echipamentele electrice/ bateriile/ substanțele periculoase pentru mediu puse pe piața națională ( din producție proprie, din achiziții intracomunitare, din import, inclusiv pentru cele achiziționate pentru consum propriu);

·        dovada îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare pentru ambalajele puse pe piață în conformitate cu Legea 249/2015, precum și dovada raportării anuale către Agenția de Protecția Mediului;

·        dovada îndeplinirii obiectivelor anuale de colectare și reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a deșeurilor de baterii și acumulatori, a deșeurilor de anvelope, precum și dovada raportărilor anuale;

·        dovada raportării anuale a evidenței gestiunii deșeurilor către Agenția de Protecția Mediului;

·        dovada transmiterii către Agenția de Protecția Mediului a datelor stabilite în autorizația de mediu ( cap. III.2)

·        raportarea semestrială către Agenția de Protecția Mediului pentru uleiurile proaspăt consumate;

·        contracte pentru transferul responsabilității de îndeplinire a obiectivelor anuale pentru ambalajele puse pe piața națională;

·        contracte pentru transferul responsabilității de îndeplinire a obiectivelor anuale de colectare și reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori/ anvelope/ echipamente electrice;

·        planul de intervenții în caz de poluări accidentale;

·        decizia de numire a responsabilului cu protecția mediului și certificatul de absolvire de cursuri gestiune a deșeurilor;

·        formularul de înscriere în Registrul producătorilor de baterii și acumulatori ( necesar operatorilor economici care pun pe piața națională baterii și acumulatori din producție proprie/ achiziții intracomunitare/ importuri);

·        formularul de înscriere în Registrul producătorilor de echipamente electrice și electronice ( necesar operatorilor economici care pun pe piața națională baterii și acumulatori din producție proprie/ achiziții intracomunitare/ importuri).

Legislația de mediu este foarte complexă, de aceea înainte de a începe orice tip de activitate economică trebuie să înțelegem că există o serie de obligații care decurg din desfășurarea activității respective. Identificarea corectă a acestor obligații, precum și îndeplinirea lor în mod corespunzător este foarte importantă, iar continuarea activității depinde de acest aspect.

Trebuie să știm că nerespectarea obligațiilor atrage sancțiuni contravenționale, iar cuantumul lor poate ajunge să depășească suma de 100.000 lei. În plus, măsura complementară este de suspendare sau chiar închiderea activității.

Toate aceste informații le puteți afla în urma unui audit realizat de care un expert în domeniu. Tot el vă poate alinia activitatea societății la obligațiile normative, astfel încât orice control făcut de către Garda de Mediu să se încheie cu succes, fără amenzi sau suspendarea activității.

Georgiana Voinea

De 7 ani Expert în Servicii de Mediu și Managementul Deșeurilor, cu peste 200 de clienți mulțumiți, pentru care am avut 100% rată de succes în evitarea amenzilor și în obținerea de autorizații, avize și acorduri de mediu în timp record.

Te pot ajuta și pe tine cu îndeplinirea tuturor obligațiilor care vor fi prevăzute în autorizație: întocmire gestiune deșeuri periculoase/ nepericuloase, întocmire gestiune ambalaje puse pe piața națională, întocmire gestiune substanțe periculoase, monitorizări ale factorilor de mediu, raportări semestriale și/sau anuale, așa că te invit să vezi lista mea completă de servicii aici sau să mă contactezi prin click aici!

Ti-a placut articolul? Aboneaza-te la newsletter

    Please follow and like us:

    Lasa un comentariu

    Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

    Articole populare