fbpx

Acordul de preluare a apelor uzate- când este obligatoriu și cum se obține

Georgiana Voinea > Acord preluare ape uzate > Acordul de preluare a apelor uzate- când este obligatoriu și cum se obține

Deși numeroase societăți comerciale sunt utilizatori ai serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, am observat că de cele mai multe ori, nu se cunoaște un detaliu crucial pentru a beneficia de aceste servicii. Mă refer la obligația de obținere a Acordului de Preluare a apelor uzate rezultate din activitate ( cunoscut și ca accept de evacuare).

Tocmai de aceea, îmi propun să îți dezvălui în acest articol când este obligatoriu Acordul de Preluare a apelor uzate și care sunt demersurile pentru a-l obține. 

Întrucât condițiile de obținere a Acordului de Preluare a apelor uzate diferă de la un operator de servicii la altul, mă voi rezuma la Municipiul București, unde furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare este asigurată de către societatea Apa Nova București S.A. (în baza prevederilor Contractului de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti și Apa Nova Bucuresti S.A. și a Regulamentului de organizare și funcționare a servicului de alimentare cu apă și canalizare).

Ce este Acordul de Preluare a apelor uzate?

Acordul de Preluare a apelor uzate (accept de evacuare) este un document emis de către operatorul serviciului de canalizare pentru utilizator, care stabilește condițiile și parametrii cantitativi și calitativi ai apelor uzate (menajere și/ sau industriale) preluate la canalizarea publică.  Așadar, apele uzate (indiferent de tipul acestora) pot fi evacuate în sistemele de canalizare publică numai dacă respectă condițiile precizate prin acordul de preluare, respectiv prin contractul de prestare a serviciului, precum și condițiile impuse prin reglementările tehnice în vigoare.

Care este cadrul legal?

Cadrul legal este reprezentat de către următoarele acte normative:

 • Legea Servicului de Alimentare cu Apă și Canalizare nr. 241/ 2006;

 • H.G.R. 188/ 2002 cu modificările și completările ulterioare;

 • H.C.G.M.B. nr. 820/2018 de aprobare a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare a Municipiului București.

Cine are obligația deținerii Acordului de Preluare a apelor uzate?

Utilizatorii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare au obligația să solicite emiterea Acordului de Preluare în condițiile legii. Adică, orice persoană fizică sau juridică ce deține, în calitate de proprietar ori cu drept de folosință dat de proprietar, un imobil având branșament propriu de apă potabilă sau racord propriu de canalizare și care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de furnizare/ prestare încheiat în nume propriu trebuie să solicite și să obțină Acrodul de Preluare. 

De reținut că sunt considerați utilizatori și operatorii economici care nu au branșament/ racord de canalizare propriu: firmele de la parterul blocurilor de locuințe, firmele care își desfășoară activitatea în spații închiriate, etc.

Astfel, toți operatorii economici care beneficiază direct sau indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice (alimentare cu apa și canalizare) sunt obligați să dețină Acordul de Preluare a apelor uzate rezultate în urma desfășurării activității pe amplasamentul respectiv (indiferent de natura activității desfășurate și de tipul apelor uzate evacuate- menajere sau tehnologice/industriale-).

Prin urmare, este obligatoriu să soliciți și să obții Acordul de Preluare a apelor uzate chiar dacă desfășori doar activități de birou și singurele ape uzate evacuate la rețeaua publică de canalizare sunt ape uzate menajere (cele care rezultă mai ales din metabolismul uman și din activități menajere și igienico-sanitare).

În situația în care firma ta este utilizator al serviciului de apă și canalizare, dar nu ai încheiat contract direct cu furnizorul acestor servicii (titularul contractului fiind proprietarul de spațiu), este necesar ca firma ta să fie menționată în Anexa la Acordul de preluare deținut de către proprietar.

Care sunt actele necesare obținerii Acordului de preluare a apelor uzate?

Voi preciza în rândurile următoare care sunt documentele solicitate de furnizorul de apă și canalizare de pe raza Municipiului București, respectiv Apa Nova București S.A.  Astfel, conform Normativului de conținut pus la dispoziție de către furnizorul Apa Nova București S.A., dosarul de solicitare/ de prelungire/ de modificare a Acordului trebuie să conțină următoarele documente: 

 • cerere tip;

 • copie certificat constatator (emis de ORC pentru punctul de lucru respectiv);

 • memoriu de prezentare si declaratie;

 • planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale a reţelei de canalizare municipală;

 • schiţa reţelei interioare de canalizare;

 • schema flux a instalaţiilor de preepurare, fisele tehnice ale instalaţii de preepurare, 

 • copie după Autorizaţia de Gospodărire a Apelor/ Notificarea de funcţionare/ casare/ conservare (pentru utilizatorul care deţine sursă de apă subterană);

 • avizul sanitar emis de Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti pentru unităţile specificate în Ordinul nr.188/2002, cu modificările şi completările ulterioare – NTPA 002 – art. 6;

 • documente de predare a deseurilor conform Legii 211/2011 (grasimi, uleiuri, şlamuri, produse petroliere, ape uzate cu conţinut de substanţe periculoase etc. );

 • buletine de analize pentru fiecare cămin racord/secțiune de control prin care sunt evacute apele uzate în rețeaua publică de canalizare de către utilizator (cu o vechime de cel mult 30 de zile calendaristice).

Documentațiile tehnice (Memoriul de prezentare și Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale a reţelei de canalizare municipală) reprezintă elementele cheie ale solicitării, de acuratețea acestora depinzând obținerea Acordului de Preluare a apelor uzate.  De aceea, este recomandat ca aceste documentații să fie elaborate de către specialiști cu experiență în domeniu, în conformitate cu situaţia existentă în amplasament.

În funcție de complexitatea activității, în urma analizei dosarului, pot fi solicitate și alte documente relevante pentru emiterea acordului de preluare a apelor uzate.

În cazul în care au fost depuse toate documentele necesare, Acordul de Preluare se emite în termen de 15 zile lucrătoare și este valabil pe o perioadă de maxim 2 ani.

Ce trebuie făcut după obținerea Acordului de Preluare a apelor uzate?

După ce obții Acordul trebuie să verifici dacă acesta a fost eliberat cu măsuri și acțiuni de îndeplinit, spre exemplu: realizarea de instalații de preepurare a apelor uzate.

Un alt aspect important este realizarea monitorizării calității apelor uzate evacuate cu frecvența precizată în conținutul Acordului. Pentru efectuarea acestor analize, este necesar să încheiați un contract cu un laborator acreditat RENAR. Rezultatele acestor analize trebuie  transmise catre Apa Nova București S.A. în termen de maxim 5 zile de la elaborare.

În calitate de titular al Acordului de Preluare a apelor uzate, ai obligația de a solicita reînnoirea acestuia cu cel puțin 30 zile înainte ca acesta să expire.  De asemenea, ai obligația de a solicita revizuirea Acordului ori de câte ori intervin modificări ale elementelor care au stat la baza obținerii lui.

Care sunt amenzile care se aplică pentru lipsa Acordului de Preluare?

Evacuarea apelor uzate și pluviale la rețeaua de canalizare fără acord de preluare constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 – 1000 lei, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare a Municipiului București (pe lângă alte contravenții prevăzute de  Regulament și de Legea 51/ 2006 republicată cu modificările și completările ulterioare și de Legea 241/2006).

Dacă analizăm și prevederile OUG 195/2005, se poate constata că în funcție de încadrarea faptei, amenzile pot ajunge până la 60.000 lei.

 

Toate informațiile menționate mai sus au menirea de a îți facilita procesul de solicitare a  Acordului de preluare a apelor uzate. Cu toate acestea, dacă simți că ai nevoie de îndrumare în acest demers și vrei să lucrezi cu un specialist în domeniu, care îți garantează obținerea cu cel mai mic efort din partea ta și în cel mai scurt timp posibil, eu te pot asista, așa că apasă aici ca să începem.

 

Georgiana Voinea

De 7 ani Expert în Servicii de Mediu și Managementul Deșeurilor, cu peste 200 de clienți mulțumiți, pentru care am avut 100% rată de succes în evitarea amenzilor și în obținerea de autorizații, avize și acorduri de mediu în timp record.

Te pot ajuta și pe tine cu obținerea actelor de reglementare și cu îndeplinirea tuturor obligațiilor: întocmire gestiune deșeuri periculoase/ nepericuloase, întocmire gestiune ambalaje puse pe piața națională, întocmire gestiune substanțe periculoase, monitorizări ale factorilor de mediu, raportări semestriale și/sau anuale, așa că te invit să vezi lista mea completă de servicii aici sau să mă contactezi prin click aici!

Ti-a placut articolul? Aboneaza-te la newsletter

  Please follow and like us:

  2 Comments

  1. Adrian Boncu

   Buna ziua,m-ar interesa va rog pentru a incepe o prestare de serviciu gen vidanjare ce pasi trebuie sa urmez si care ar fi costurile(taxe).Multumesc

   Reply
   1. Georgiana

    Buna ziua,
    Va rog sa imi trimiteti certificatul constatator la adresa hello@georgianavoinea.ro.
    In ce judete doriti sa prestati serviciile si ce anume veti vidanja (grasimi, hidrocarburi, ape uzate, etc.)?
    Multumesc!

    Toate cele bune,
    Georgiana

    Reply

  Lasa un comentariu

  Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  Articole populare